1998

Henrik Landmark-Minneord  av  Bjarne Rabben                                                 sedak s.2678

Attende til fortida for å sikre framtida ( Fjellskredulykker)                       av Astor Furseth                                                                                                                      sedak s.2682

Husmannsvesenet på Sunnmøre   av Atle Døssland                                           sedak s.2696

Bustein   av  Konrad Myrane                                                                                                sedak s.2706

Byen og Bygdene – Ålesund og Sunnmørsbygdene frå  mellomkrigstida til idag  av Arnljot Løseth                                                               sedak s.2708

Litt tollhistorie fra Ålesund og Sunnmøre av Qvam                                             sedak s.2726

Ålesund og «den nye verdensstil» av Edvard Molvær  (Jugendstil)              sedak s.2750

Med båt fra Ellingsøya til Ålesund av Bjørn Vikenes                                           sedak s.2766

Særlig viste damene stor interessse.  Glimt fra Sunnmørs-håndballens historie  av Gunnar Ellingsen                                                                 sedak s.2790

Ei reise til historia  av   Ragnar Ulstein                                                                        sedak s.2812

«..som i ørkenen Sahara. » Om vannforsyningen i Ålesund                              av Ivar G. Braaten                                                                                                                sedak s.2828

Far kjem heim. Framhald frå Tidskriftet 1997                                                         sedak s.2836

Årsmelding for Sunnmøre Historielag 1997                                                           sedak s.2870

 

 

 

 

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….