2015

Årbok for Sunnmøre
Årgang 91, kr. 290,-

♣ (Enno ikkje lagt inn i  den søkbare databasen Sedak )

Innhold:

1. Forord – Krig – fred, og mye mer

2. «Ein båt med namnet Fridom»
Av Aud Farstad

3. «Båtutviklinga i norsk kystfiske på 1800-talet»
Av Arnljot Løseth

4. «Fra folkedrakt til motedrakt»
Av Line Iversen

5. «Gardreglar frå Herøy, Haram og Ørsta»
Av Jostein Fet

6. «Litt historie om Færingehavn»
Av Ole Bratholm

7. «Når purpurlyng og alt som kunde gro grodde»
Av Torbjørn Urke

8. «Dei eldste husa»
Av Per Sæther

9. «Mjølketransporten på fjorden»
Av Harald Kjølås

10. «Knappehullsblomster eller politiske pionèrer?»
Av Trine Heen

11. «Borgund – Marinarkeologiske undersøkelser i Katavågen»
Av Eirik Herdlevær Søyland

12. «…ikkje ein flekk på hans skjold»
Av Oddbjørn Hofseth

13. Årsmelding Sunnmøre Historielag 2015
Av Ingvil Eilertsen Grimstad

14. Om forfattarane

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….