2012

 

 Øystein Ekroll : Sunnmørskyrkjene – historie, kunst og arkitektur

♣ (Enno ikkje lagt inn i  den søkbare dtabasen Sedak )

Innhald :

Historie :                                                                                                                                                Mellomalderen                                                                                                                     Frå reformasjonen til 1814                                                                                             Frå 1814 til idag

Kyrkjene (51 stk)        s. 139 – s. 380

Litteratur

Fotoliste

Kart

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….