2011

Årbok for Sunnmøre Historielag                                                                      87.årgang           Pris kr.50,-
♣ (Enno ikkje lagt inn i  den søkbare databasen Sedak )

Forord

Ragnar Øvrelid :  Et handelsdynasti grunnlegges

Per Sæther :  Steinmuring på Sunnmøre

Jostein Fet :  Soga om Kvalsvikbibelen

Astor  Furseth :  Kampen mot naturkreftene                                                                                                               med Vårherre som alliert

Stein Arne Fauske :  Kart over sjølegdene frå 1705

Årsmelding 2010

Medarbeidere

 

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….