2003

 

Årbok for Sunnmøre Historielag                                                                      79.årgang           Pris kr.50,-

Forord                                                                                                                                                 sedak s.3648

Minneord Bjarne Rabben 1907 – 2003                                                                         sedak s.3650

Minneord Odd Vollan                                                                                                            sedak s.3654

Astor Furseth :                                                                                       Prestehellaren i Sunnylvsfjorden   (Historia bakom stadnamnet )               sedak s.3658

Narve Lovmo :  Opprettelsen av Arbeidersamfunnet                                         sedak s.3668

Line Iversen :  Borgund Fri- & Fattigskule                                                                   sedak s.3672

Arne Vinnes :  400-årsjubileet for offentlig helsestell                                         sedak s.3686

Ole M. Ellefsen og Einar Gustafsson :                                                                                            Ålesundsbrannen fortalt i bilder                                                                 sedak s.3706

Per Sæther :  Minne fra verftsindustrien                                                                    sedak s.3718  

Bjørn Jonson Dale :  Kven eig sanninga om soga ?                                                                                             Striden om krongodset på Sunnmøre                          sedak s.3796

Årsmelding              sedak s.3806

Medarbeidere       sedak s.3812

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….