2002

Årbok for Sunnmøre Historielag                                                                                  78.årgang           Pris kr.50,-

Forord                                                                                                                                               sedak s.3502

Øystein Sande :  Aarvak – eit lite avisdrama i tre akter                                          sedak s.3502

Harald B Haram :  Selfangsten ved Newfoundland og Labrador                     sedak s,3520

Carl Erik Eriksen :  Aalesunds Gassverk                                                                         sedak s.3532

Pål Arne Dimmen :  Litt om opplæring i eldre tid   (Skulesoge)                          sedak s.3542

Bjørn Johnson Dale :   Vik – ei anna soge ?                                                                      sedak s.3548

Halvard Bjørkvik :  Krongodset på Sunnmøre i etterreformatorisk tid       sedak s.3566

Bjørn Johnson Dale :  Hundsvær – ein omflødd landsby i Borgund               sedak s.3594

Peder Fylling :  Folkesagn                                                                                                       sedak s.3616

Årsmelding               sedak s.3634

Medarbeidarar     sedak s.3638

Støttespelarar     sedak s.3640

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….