2001

Forord                                                                                                                                            sedak s.3298

Arnljot Løseth :                                                                                                               Det globale og det lokale. Lokalsamfunn, lokalhistorie og identitet..     sedak s.3300

Bjarne Rabben : Ord gjennom tidene                                                                        sedak s.3318

Øystein Ø. Goksøyr : Losarbeid på Sunnmørskysten                                       sedak s.3324

Astor Furseth :    (Rasulykker)                                                                         Vakre og skredfarlege – Hjørundfjorden og Storfjorden                                 sedak s.3330

Bjørn Johnson Dale :                                                                Jordeigdomstilhøva  på Sunnmøre  på 1600-talet                                              sedak s.3362

Reidulf Frøysa : Livsminne 5. del                                                                                     sedak s.3392

Innhald  Tidsskrift for Sunnmøre Historielag 1984 – 2000                             sedak s.3460

Artiklar i Tidsskrift for Sunnmøre Historielag 1984 – 2000                            sedak s.3468

Emneregister for Tidsskrift for Sunnmøre Historielag 1984 – 2000        sedak s.3476

Årsmelding                 sedak s.3486

Medarbeidarar         sedak s.3490

Støttespelarar          sedak s.3492

Oddbjørn Melle : Rettingar  til TFSH  2000 ; side 9-30                                     sedak s.3494

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….