2000

Forord                                                                                                                               sedak s.3094

Oddbjørn Melle : Rektor i krigstid – Kaare Fostervold og Ålesund   sedak s.3096

Gustav Skodje : Dagbok Utdrag 16.12 1944 – 9.6 1945                     sedak s.3118

Torbjørn Ingebrigtsen : De gamle dampbåtene                                     sedak s.3132

Bjarne Rabben :                                                                                      Lækjardistrikt og distriktlækjarar  på Sunnmøre i gammal tid  sedak s.3142

Odd-Arne Hellesylt :                                                                            Gamleskulen på Hellesylt. Eit hundreårsminne                                   sedak s.3164

Gunnvor Roald : Lin-tradisjonar                                                                     sedak s.3184

Ragnar Standal : Døypefontar og døypeskikkar i Hjørundfjorden sedak s.3192

Johan R. Vedde :                                                                                                              Los langs norskekysten. Dagbok 7/9 1942 –  22/4 1943                 sedak s.3200

Bjørn Johnson Dale : Hustru Ingrid Povelsdatter og ætta hennar   sedak s.3236

Reidulf Frøysa :   Livsminne 4.del                                                                  sedak s.3254

Årsmelding                sedak s.3280

Medarbeidarar       sedak s.3286

Støttespelarar         sedak s.3288

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….