1999

Forord                                                                                                                                                 sedak s.2888

Ragnar Standal :   Sunnmøre Historielag                                                                      sedak s.2890

Bjarne Rabben :  Tale på 50-årsfesten i Sunnmøre Historielag                      sedak s.2890

Peter A. Tunheim : Krigsåra slik jeg husker dem                                                    sedak s.2900

Karl K. Blindheim : Forlis på Langholmen i mars 1941                                         sedak s.2920

Johan Krogsæter:  Striden om bispesetet i Møre bispesete                            sedak s.2928

Odd Vollan : Glimt fra Ålesunds handelshistorie. Kolonialhandelen          sedak s.2964

Marit Kvalsvik : Kvinnespor i vatn og jord                                                                   sedak s.2976

Sivert H. Halkjesvik : Om den nye søndmørbaads tilblivelse                          sedak s.3002

Bjørn Jonsons Dale : Gullsmeden i gamle dagar –                                                                                                        verk og virke  på  Sunnmøre i laugstida           sedak s.3008

Reidulf Frøysa : Livsminne                 sedak s.3066

Årsmelding                                                  sedak s.3082

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….