1996

Tidsskrift for Sunnmøre Historielag
1996, årgang 72, UTSOLGT

Forord    sedak s.2288

1. «Runeinnskrifter fra Møre og Romsdal»
Av Helge Sørheim
sedak s.2288

2. «Claus Frimann»
Av Ragnar Standal
sedak s.2312

3. «Ivar Aasen «det norske» og «det europeiske»
Av Arne Apelseth, J. Peter Burgess og Odd Monsson
sedak s.2318

4. «Møte med hovudstaden for hundre år sidan»
Av Bernt Støylen
sedak s.2346

5. «Nynorske møblar i hundre år. Frå akantusranken til kroppstilpassa møblar»
Av Eldar Høidal
sedak s.2352

6. «Jarnes & Krokå, Møbel og Trevarefabrikk»
Av Per Krokå
sedak s.2364

7. «Stolar og skrift frå Sykkylven. Lokalhistorisk arbeid i møbelbygda»
Av Eldar Høidal                                                                                                                  sedak s.2366

8. «Sætra som var utan fortid og utan framtid»
Av Valborg Hustadnes
sedak s.2386

9. «Kredittforhold og bankvesen på Sunnmøre. Artikkel III – 1914-40»
Av Odd Vollan
sedak s.2392

10. «Vigra kingkaster, et 60-års minne»
Av Turid Røsvik
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2416

11. «Krig og fangenskap. Elias og Einar Blindheim fortel»
Av Bjørn Vikenes
sedak s.2422

12. «Dagbok 12.9.43-14.10.43»
Av Gustav Skodje
sedak s.2440

13. «Fangeliv på Grini. Oskar Stinessen fortel»
Av Turid Røsvik
sedak s.2458

14. «Barneavdelinga i Ålesund gjennom 25 år»
Av Arnljot Drabløs
sedak s.2468

15. «Minneinnsamlinga 1996»
Av Arnfinn Espeseth og Ivar G. Braaten
sedak s.2480

16. Årsmelding for Sunnmøre Historielag 1995
sedak s.2482

17. Medarbeidarane dette året
sedak s.2486

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….