1986

Tidsskrift for Sunnmøre Historielag
1986, årgang 62, kr. 50,-

Innhold:

1. «Johannes A. Barstad og landsmålet»
Av Peter Hallaråker
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/966/

2. «Hellebakken i 20-åra»
Av Hargot Drabløs
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/990/

3. «Sunnmøre og sunnmøringer fotografert av Marcus A. Selmer i 1850 og 60-åra»
Av Kjell Skorgevik
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/996/

4. «National-festen 1811»
Av Egil Røssaak
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/1008/

5. «Fra Varstrandvogna til de siste dagers velsituerte»
Av Ivar G. Braaten
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/1014/

6. «Tolloppsynsmann Bruns ide om fattigforsorg»
Av Bjarne Rabben
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/1024/

7. «Støkallen på Sunnmøre»
Av Jon Bergsåker
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/1030/

8. «Husmannsplassen Flotene»
Av Ragnar Standal
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/1034/

9. «Ei kveldsete»
Av Ludvik N. Holstad
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/1042/

10. «Kunstneren Jørgen Skaares Ex Libris-merker fra 1940-åra»
Av Kjell Skorgevik
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/1048/

11. «Da vi lurte det engelske prisemannskap»
Av Olaf Thomassen
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/1060/

12. «Drikkeseder og Ølrim»
Av Edvard Molvær
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1074

13. «Vegen Valldalen – Romsdalen»
Av Bjarne Rekdal
sedak s.1082

14. «Den illegale presse i Aalesund under krigen»
Av Arne Birkevold, sen.
sedak s.1098

15. «Registrering av krigsminnesmerker på Sunnmøre»
Av Sylvi Rypdal
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/1102/

16. «Godt vern prisen 1985 og 1986»
Av Edvard Molvær
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/1112/

17. «1000-års stemnet i Hjørungavåg»
Av Henrik Landmark
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/1116/

18. Årsmelding Sunnmøre Historielag 1985
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/1120/

19. Lokale sogelag på Sunnmøre
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/1122/

20. Medarbeidarar
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/1124/

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….