1983

Tidsskrift for Sunnmøre Historielag
1983, årgang 59, kr. 50,-

Innhold:

1. «Kristian Aarnes 1898-1983»
Av Ivar Grøvik
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/588/

2. «Lokalhistorikaren Odd Vollan»
Av Bjarne Rabben
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/590/

3. «Det sunnmørske gjennomsnittsgardsbruk – utopi eller virkelighet?»
Av Per Sæther
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/596/

4. «Møre Skogplanteskule 1912-1981»
Av Hans Berg
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.616

5. «Venstre i Romsdals Amt»
Av Jostein Nerbøvik
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/638/

6. «Jernbanesaka og stortingsvala kring århundreskiftet»
Av Torbjørn Ryssevik
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/654/

7. Årsmelding
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/668/

8. Medarbeidarar
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/670/

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….