1980

Tidsskrift for Sunnmøre Historielag
1980, årgang 56, kr. 50,-

Innhold:

1. «Da Godtemplarordenen kom til Sunnmøre»
Av Odd Vollan
sedak s.138

2. «Flatbrødbaking»
Av Ingeborg Runde
sedak s.164

3. «Ei kjelde til fiskerihistoria i Ålesund og Sunnmøre frå hundreårsskiftet»
Av Trygve Brandal
sedak s.166

4. «Dinglavatnet»
Av Oddvar Nes
sedak s.184

5. «Martin Ulvestad – Nordmændenes historieforsker i Amerika»
Av Bjarne Rabben
sedak s.186

6. «Fjellnamnet Skopps- eller Skopphornet»
Av Thomas Vinje
sedak s.192

7. «Den sunnmørske indremisjons teologiske utgangspunkt»
Av Kjell Skorgevik
sedak s.194

8. «Hesteavl og hestehandel i Vanylven og Syvde»
Av Ola Nygard
sedak s.202

9. «Soga om ei vise, og drag av husmannsliv i Norddal på 1800-tallet»
Av Peder Hoel                                                                                               sedak s.206

10. Årsmelding 1979 for Sunnmøre Historielag
sedak s.216

11. Medarbeidarar
sedak s.220

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….