1977

Tidsskrift for Sunnmøre Historielag
1977, årgang 53, kr. 50,-

Innhold:

1. «Kristian Langlo»
Av Odd Vollan
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/…../3126/

2. «Jordeige i Sunnylven og Geiranger»
Av Emil Vollset
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/…../3128/

3. «Dobbelnamn i Vartdal, Hareid og Ulstein»
Av Terje Aarset
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/…../3144/

4. «Snøjur. Eit sjeldant dialektord frå Hjørundfjord»
Av Torbjørn Urke
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/…../3160/

5. «Frå livet på ein Sunnmørsgard»
Av Ivar Moene
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/…../3164/

6. «Henrykkelser og åpenbaring. Trekk fra det religiøse liv på Sunnmøre 1880-1900»
Av Bjarne Rekdal
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl//3178/

7. «Var Ivar Aasen tonediktar?»
Av Ragnar Ørstavik
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/…../3186/

8. «Den første veginndelinga på Søre Sunnmøre etter veglova frå 1824»
Av Bjarne Rekdal
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/3188/

9. «Sakefall i Dale skipreide på 1600-tallet»
Av Peder Hoel
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/…../3200/

10. Årsmelding for 1975 og 1976
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/…../3212/

11. Medarbeidere
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/…../3216/

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….