1937-38

Tidskrift for Sunnmøre Historiske Lag
1937-1938, årgang 24-25, UTSOLGT

Innhold:

1. «Kongebesøk på Sunnmøre i Dansketiden»
Av Haakon Fiskaa
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

2. «Om Kari Øy, Per Flo og ætta deira»
Av A. Hole
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1440

3. «Tenarlønane i gamle dagar»
Av Jørgen Gjerding
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

4. «Kornturking og kornmaling før i tida»
Av Johannes Buset
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

5. «Stadnamn i Vatne, Sunnmøre»
Av Arnfred Slyngstad
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

6. «Ei gamal «leidabok»
Av Olav Riste
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1478

7. «Sogneslekten Hille. Den sunnmørske ætteroten»
Av L. Strømme
LES ARTIKKELEN HER:
1481

8. «Kleppeslekta»
Av L. Strømme
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1484

9. «Stortingsmann Lars Olsson Godø»
Av L. Strømme
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1486

10. «Eit drama på sjøen den 10. april 1882 med triøringen frå Fjørtoft»
Av Olav Fjørtoft
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1487

11. «Los Gjert Klausson Kvalsvik»
Av Johan Haddal
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1488

12. «Husflid i Herøy for 100 år sidan»
Av Ragnar S. Fredriksen
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1491

13. «Danebrogsmann Syvert Olsson Hatlemark»
Av M. Rogne
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1495

14. «Då Ole Lundesnes vilde få seg bior»
Av S. Hasund
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1498

15. «Indberetning til Administrationen i Romsdals Amts Landhuusholdningsselskab fra den Søndmøerske Afdeling»
Av S. Hasund
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1500

16. «Ein sjøtur. Forteljing frå krigstida (1809-14)»
Av J. Bjørlykke
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1502

17. Sunnmøre historiske lag
Johannes Buset
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1505

18. Rekneskap for 1936 og 1937
LES ARTIKKELEN HER:
1506

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….