1933-34

Tidskrift for Sunnmøre Historiske Lag
1933-1934, årgang 20-21, UTSOLGT

Innhold:

1. «Kristian Bugge»
Av Olav Riste
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

2. «O.S. Dyrkoren»
Av Jørgen Gjerding
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

3. «N.J. Hjelmesæth»
Av R. K.
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1270

4. «Kleppeslekta»
Av J. Bjørlykke
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

5. «Sunnmørs-åttringen»
Av D. Liseth
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

6. «Kari Øy»
Av P.A. Lillebø
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

7. «Altertavlen i Indre Herøy kirke»
Av sokneprest Ristesund
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1292

8. «Håkonsholm»
Av J. Haddal
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1298

9. «Segner fra Haram»
Av M. Rogne
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1302

10. «Blindheimslosen og Molneslosen»
Av Jørgen Gjerding
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1304

11. «Dagbok på Ferdi Sumaren 1872»
Av Per Riste
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1306

12. «Sande kyrkje i Søre Sunnmøre»
Av J. Bjørlykke
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1320

13. «Legdarfolk i det nittande hundradåret»
Av N. Syltevig
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1335

14. «Sunnmøre historiske lag»
Av. Johannes Buset
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1338

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….