1927-28

Tidskrift for Sunnmør Historiske Lag
1927-1928, årgang 18-19, kr. 50,-

Innhold:

1. «På vårtorskefiske»
Av K.J. Tennøe
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

2. «Segner»
Av J. Haddal
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

3. «Hareid kyrkje»
Av J. Haddal
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1184

4. «Tro og skikker knyttet til fiskerlivet i eldre tider»
Av Kristian Bugge
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

5. «Altertavla i Hareid kyrkje»
Av J. Haddal
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

6. «Bjørnehistorier»
Av Elias Ekroll
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

7. «Flesje i Borgund, et småbruk fra eldre jernalder»
Av Johannes Bøe
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

8. «Litt posthistorie fra Ulstein»
Av Johan K. Hasund
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

9. «Litt om Aalesund og Sunnmøre for 60 år siden»
Av Kristian Bugge
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1230

10. «Om navnet Aalesund»
Av Kristian Bugge
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1250

11. «Viter på Hareidland»
Av Johannes L. Sundgot
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1251

12. «Om gammel skog i Indre Haddal»
Av Johannes L. Sundgot
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1252

13. «Folk som bleiv i Ulstein sokn 1842-1916»
Av Johannes L. Sundgot
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1253

14. Regnskap for S. hist. lag.
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1256

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….