1912

Tidskrift for Sunnmør Historiske Lag
1912, årgang 4, UTSOLGT

Innhold:

1. «Handelshuset Rønneberg. Korsen og Notenes 1812-1912»
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.142

2. «Harams sognekald og prester indtil 1754»
Av Gregor Barman
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.206

3. «Fiskarliv paa Sunnmøre. (Fraa fyrste luten av det 19de hundreaaret). Fraa Fjordbygderne»
Av D. Liseth
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.212

4. «Litt av Ulfsteens kirkes historie»
Av M. Bjørndal
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.225

5. «Sokneprest Hans Vingaard si skildring av Vanylvens prestekall 1743»
Av N.J. Hjelmesæth
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.233

6. «Kvernlaat, gaater og ordsprog. Samlet i Skodje»
Av Hans Høeg
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.236

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….