1910

Tidsskrift for Søndmør Historiske Forening (Søndmør Sogelag)
1910, årgang 1, kr 50,-

1910_web

Innhold:

1. «Forslag til skolevæsenets ordning paa Søndmør 1742, med tillæg om skolevæsenets ordning i Norddalen 1741»
Innsendt av hr. Stiftsarkivar Just Bing
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 4

2. «Trollkjeringi Marit Rasmusdotter Bjørdal»
Av P.A. Lillebø
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 14

3. «Kopi af kongeskjødet paa Skodje kirke»
Innsendt av hr. Amtsskolebestyrer Johan Seland
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 24

4. «Til sunnmøringar med sogesans»
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 30

5 «Søndmør historiske forening (Sunnmør sogelag)»
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 30

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….